Introduktionsutbildning


Vid privat övningskörning krävs det att både eleven och handledaren har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
Eleven och handledaren behöver inte gå kursen samtidigt.


Målet med utbildningen är att hjälpa handledaren att göra den privata övningskörningen säkrare och mer effektiv. Därför belyser kursen reglerna för den privata mängdträningen och riskerna vid denna, samt hjälper er att strukturera mängdträningen så att eleven kan öva på de olika momenten på rätt sätt. Betydelsen av en miljöanpassad körning kommer också att ingå.


Stor vikt läggs samtidigt på riskmedvetenheten hos de nyblivna förarna.
Se vår prislista!