Motorcykel (tung / begränsat / lätt)Teori

Vår teoriutbildning består av 5 teorilektioner på 2x45 minuter vardera.
Därefter kan du KOSTNADSFRITT gå om en eller flera lektioner om du känner att du behöver repetera vissa delar av teorin.


Utöver teorilektionerna får du också testa dina kunskaper genom övningsfrågor genom webbtester.
Du får ett personligt elevkort som ger dig möjlighet att öva på teorifrågorna på nätet och läsa av dina resultat. På så sätt kan du i lugn och ro läsa igenom de avsnitt i boken där du behöver förstärka dina kunskaper.

 

Läs- och skrivsvårigheter

För de med läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi provfrågor med ljudstöd samt individuell hjälp med teorin.

 

 

 

Övningskörning


Vår körträning följer transportstyrelsens kursplan och ger dig därför de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli en säker och riskmedveten förare. Den består av följande moment:

  • Under första momentet tränar du balans, styrning, växling och bromsning. De kunskaperna får du sedan tillämpa i lugn gatumiljö och på mindre landsväg.
    
  • Andra avsnittet ger dig kunskaper om trafikreglerna och tillämpningen av dessa i stadstrafik.
    
  • Tredje avsnittet, landsvägskörning, omfattar körning på såväl vanlig landsväg som på motorväg. Målet med övningarna är att du skall bli en riskmedveten förare som under skiftande förhållanden kan tillämpa trafikreglerna och anpassa körningen efter trafiken och väglaget.

  • Det fjärde och sista steget i utbildningen är det särskilda manöverprovet.

  

Vi tillhandahåller all MC utrustning men du får köra med egna  MC kläder om du vill.
Riskutbildningar


Risk 1 (teori)

Utbildningen lyfter fram de risker som är specifika för motorcyklister och ger er kunskap om riskfyllda situationer, och hur ni undviker att hamna i dessa.


Vi pratar även om olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag m.m.


Den syftar också till att ge eleven kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra faktorer påverkar människans körförmåga.Risk 2 (praktiska övningar)

Den delen av riskutbildningen är praktisk och sker på Linköpings motorstadion. Övningen tar ca. 4,5 timmar där eleverna får öva på olika körsituationer och hastigheter, för att upptäcka både sina egna och motorcykelns begränsningar.


Genom utbildningen får du uppleva sambandet mellan ökad olycksrisk och hastighet / förarbeteende.


Kurvteknik och bromsteknik utgör också en viktig del av denna övning.

Se vår prislista!