Priser - Taxi


  • Taxipaketet: Taxiboken 700:- + taxifrågor 500:- =
    1200:-

  • 80-minuters körlektion
    1.500:-

  • Lån av bil på körprovet 1100:-